Oválne podzemné vodomerné šachty

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Vodomerné šachty > Oválne podzemné vodomerné šachty

Oválne podzemné vodomerné šachty


Oválne podzemné vodomerné šachty

Podzemné vodomerné šachty VODOM slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na vodovodnej prípojke tak, aby boli jednoducho prístupné. Plášť šachty sa vyrába spájaním polypropylénových dosiek hr. 8 mm, dno a vystužený strop je hrúbky 8 mm. Plašť šachty spevňuje lem po celom jej obvode, je vybavený zvislými výstuhami hrúbky 8 mm a šírky 90 mm. Vstupný prielez s výškou 300 mm a priemerom 630 mm je vyrobený z PP plastu hr.6 mm s vystuženým pochôdznym poklopom hr.8 mm. Chránička na vstupné a výstupné potrubie je osadená vo výške 120 mm vybavená tesniacim krúžkom na zaistenie vodotesnosti.


Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905

Dokumentácia k vodomerným šachtám:
Manipulačný poriadok, Certifikát, Záručný list, Protokol o skúške vodotesnosti.

Cenník

TYP CELKOVÁ VÝŠKA [mm] ŠÍRKA x DĹŽKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VODOM 150 OV-120 1500 900 x 1200 86 350 420
VODOM 180 OV-120 1800 900 x 1200 98 380 456

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT