Akcia

Osadenie podzemnej vodomernej šachty

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Vodomerné šachty > Osadenie podzemnej vodomernej šachty

Osadenie podzemnej vodomernej šachtyVodomerná šachta sa osadí do výkopu pre vodovodnú prípojku na podkladovú železobetónovú dosku zbavenú nečistôt (podkladová doska s presahom 100 mm na každej strane; rozmer sa určí podľa rozmerov dna šachty).


Šachta sa prepojí PE potrubím cez chráničky; dotiahnutím tesniaceho krúžku sa zabezpečí tesnosť potrubia.


Po osadení a pripojení potrubia sa šachta obsype po obvode triedenou zeminou, ktorá po zhutnení pomáha ako izolácia (nie pieskom). Vodomerná šachta sa obsypáva 5 cm pod horný okraj poklopu, osádza sa do zeleného pásma. V prípade osadenia v blízkosti prejazdu vozidiel treba šachtu obbetónovať do hrúbky 10 cm po celom obvode a strop je potrebné zabezpečiť železobetónovou rozkladacou doskou, aby nedošlo k jej zdeformovaniu.


Poklop vodomernej šachty je vybavený bočným madlom a zabezpečený skrutkou. Poklop je neprejazdný, v prípade prejazdu vozidiel treba po obbetónovaní šachtu zabezpečiť liatinovým poklopom.
Osadenie vodomernej šachty s výskytom spodnej vody a v blízkosti prejazdu motorových vozidiel


Pred osadením šachty sa do vonkajších výstuh cez pripravené otvory natiahnu železné prúty slúžiace ako armatúra, po osadení a prepojení potrubia sa šachta obbetónuje hrúbkou 10 cm po celom obvode. Obbetónovanie šachty prevádzame postupne maximálne 40 - 50 cm výšky pri hrúbke 10 cm betónu. Po zaschnutí môžeme pokračovať s ďalšou várkou a tak pokračujeme až po strop šachty. Pri vysokom vztlaku spodnej vody sa šachta môže napustiť vodou. Strop sa z vnútornej strany zabezpečí podperami a urobíme železobetónovú rozkladaciu dosku. Zasypeme ju zeminou 5 cm pod horný okraj poklopu.

Pri zlom zabezpečení, alebo nárazovom zabetónovaní môže dôjsť k zdeformovaniu, prípadnému prasknutiu obalu vodomernej šachty. Betónovanie prevádzame ručne.


Osadenie podzemnej vodomernej šachty
Osadenie podzemnej vodomernej šachty

Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na nás.

+421 907 175 038 •

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT