Akcia

Kruhové podzemné vodomerné šachty

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Vodomerné šachty > Kruhové podzemné vodomerné šachty

Kruhové podzemné vodomerné šachty


Kruhové podzemné vodomerné šachty

Samonosné podzemné vodomerné šachty VODOM slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na vodovodnej prípojke tak, aby boli jednoducho prístupné. Plášť podzemnej vodomernej šachty sa vyrába spájaním polypropylénových dosiek hrúbky 6 a 8 mm, dno a vystužený strop je hrúbky 8 mm. Plašť vodomernej šachty je po celej výške vybavený zvislými výstuhami hrúbky 8 mm a šírky 90 mm. Vstupný prielez s výškou 300 mm a priemerom 630 mm je vyrobený z PP plastu hrúbky 6 mm s vystuženým pochôdznym poklopom hrúbky 8 mm. Chránička na vstupné a výstupné potrubie je osadená vo výške 160 mm a je vybavená tesniacim krúžkom na zaistenie vodotesnosti. Vstup do vodomernej šachty je zaistený PP stupačkami.


Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905

Dokumentácia k vodomerným šachtám:
Manipulačný poriadok, Certifikát, Záručný list, Protokol o skúške vodotesnosti.

Cenník

TYP PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VODOM 130K-100 1000 1300 35 190 228
VODOM 150K-100 1000 1500 42 200 240
VODOM 180K-100 1000 1800 51 225 270
VODOM 130K-120 1250 1300 63 225 270
VODOM 150K-120 1250 1500 66 240 288
VODOM 180K-120 1250 1800 75 270 324
VODOM 150K-140 1470 1500 87 350 420
VODOM 180K-140 1470 1800 96 380 456

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT