Akcia

Plastové nádrže zo stenových prvkov

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Plastové nádrže > Plastové nádrže zo stenových prvkov

Plastové nádrže zo stenových prvkov

Typ: HN-SP


Plastové samonosné polypropylénové nádrže sú určené na skladovanie rôznych druhov kvapalín, chemických látok, granulátov, sypkých a kvapalných materiálov. Ďalej sú používané ako zásobníky na úžitkovú vodu, septiky, žumpy, prečerpávacie šachty a požiarné nádrže.
Nádrže nie je možné použiť pre skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín obsahujúcich oxidačné činidlá.
Vyrábajú sa spájaním polypropylénových stenových prvkov s rozmerom 1000 x 1000 x 80 mm. Podzemné nádrže sa vyrabajú ako samonosné. Pri väčších rozmeroch sa doporúča nádrže čiastočne obbetónovať, prípadne nádrž opatriť spevňujúcou konštrukciou. Pri výskyte spodnej vody sa nádrž musí obetónovať nad hladinu spodnej vody. Pri nadzemných nádržiach sa odporúča spraviť železná spevňovacia konštrukcia po obvode nádrže, ktorá sa môže prípadne oplastovať aby sa zabranilo korózii.

Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905

Cenník

TYP OBJEM [m3] ROZMER
šírka x dĺžka
(A x B) [mm]
VÝŠKA NÁDRŽE (C) [mm] VÝŠKA NADSTAVCA (D) [mm] CELKOVÁ VÝŠKA
(E) [mm]
VÁHA [Kg]
HN-SP 3 2,7 1160 x 2000 1660 400 2060 290
HN-SP 4 3,7 1160 x 2000 2160 400 2560 350
HN-SP 5 4,7 1160 x 2500 2160 400 2560 420
HN-SP 6 5,7 1160 x 3000 2160 400 2560 490
HN-SP 8 7,4 2160 x 2000 2160 400 2560 530
HN-SP 9 8,5 1660 x 3000 2160 400 2560 680
HN-SP 12 11,5 2160 x 3000 2160 400 2560 720
HN-SP 16 15,5 2160 x 4000 2160 400 2560 870
HN-SP 20 19,5 2160 x 5000 2160 400 2560 1020
HN-SP 24 23,5 2160 x 6000 2160 400 2560 1250
HN-SP 28 27,4 2160 x 7000 2160 400 2560 1400
HN-SP 30 29,3 2660 x 6000 2160 400 2560 1400
HN-SP 35 34,3 2660 x 7000 2160 400 2560 1650
HN-SP 40 39,3 2660 x 8000 2160 400 2560 1820
HN-SP 50 49 2660 x 8000 2660 400 3060 1920
Vnútorné priečky a vonkajšia spevňovacia konštrukcia nie je sučasťou nádrže a ich montáž je len na objednávku.

Plastové nádrže zo stenových prvkov

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT