Akcia

Plastové nádrže valcové na obetónovanie

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Plastové nádrže > Valcové plastové nádrže na obetónovanie

Plastové nádrže valcové na obetónovanie

Typ: VN-N


Valcové plastové nádrže valcové na obetónovanie

Plastové podzemné polypropylénové nádrže s potrebou obetónovania sú určené na skladovanie rôznych druhov kvapalín, chemických látok, granulátov, sypkých a kvapalných materiálov, dalej sú používané ako zásobniky na užitkovú vodu, septiky , žumpy, prečerpávacievacie šachty.
Nádrže nie je možné použiť pre skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín obsahújucich oxidačné činidla.
Vyrábajú sa spájaním polypropylénových dosiek hr. 5 mm, plášť nádrže je vybavený zvislými výstuhami so vzdialenosťou každých 500 mm po celom obvode nádrže. Dno a vystužený strop je hrúbky 8 mm. Vstupný prielez s výškou 400 mm a priemerom 630 mm je vyrobený z PP plastu hrúbky 5 mm s vystuženým pochôdznym poklopom hrúbky 8 mm.
Nádrže sú nesamonosné s potrebou obetónovania.


Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905

Dokumentácia k valcovým plastovým nádržiam:
Manipulačný poriadok, Záručný list, Protokol o skúške vodotesnosti.

Cenník

TYP OBJEM [m3] PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VN-N 3,1 3,1 1670 1900 118 450 540
VN-N 4 4 1670 2400 135 520 624
TYP OBJEM [m3] PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VN-N 3,8 3,8 1870 1900 153 520 624
VN-N 5 5 1870 2400 171 600 720
TYP OBJEM [m3] PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VN-N 5,6 5,6 1970 2400 180 660 792
TYP OBJEM [m3] PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VN-N 5,7 5,7 2270 1900 180 660 792
VN-N 6,6 6,6 2270 2150 195 750 900
VN-N 7,5 7,5 2270 2400 218 840 1 008
TYP OBJEM [m3] PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VN-N 7,4 7,4 2580 1900 220 840 1 008
VN-N 8,5 8,5 2580 2150 225 920 1 104
VN-N 10 10 2580 2400 270 1 050 1 260
TYP OBJEM [m3] PRIEMER DNA [mm] CELKOVÁ VÝŠKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
VN-N 9,9 9,9 2980 1900 280 1 070 1 284
VN-N 12,2 12,2 2980 2250 290 1 280 1 536
VN-N 13,2 13,2 2980 2400 325 1 360 1 632
VN-N 14,5 14,5 2980 2600 335 1 480 1 776
VN-N 15,1 15,1 2980 2700 345 1 540 1 848
VN-N 16,5 16,5 2980 2900 360 1 680 2 016
VN-N 17,8 17,8 2980 3100 380 1 770 2 142
VN-N 18,4 18,4 2980 3200 405 1 890 2 260
VN-N 19,8 19,8 2980 3400 450 2 010 2 412

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT