Akcia

Osadenie samonosnej plastovej nádrže

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Plastové nádrže > Osadenie samonosnej plastovej nádrže

Osadenie samonosnej plastovej nádržePlastová nádrž sa osadí do výkopu na podkladovú železobetónovú dosku zbavenú nečistôt (podkladová doska s presahom 100 mm na každej, strane rozmer sa určí podľa rozmerov dna nádrže).


Po osadení a pripojení potrubia sa nádrž postupne napĺňa vodou a obsypáva po obvode triedenou zeminou (vždy väčší stĺpec vody ako zeminy), ktorá po zhutnení slúži ako izolácia (nie pieskom).

Nádrž necháme naplnenú vodou až do úplného usadenia a zhutnenia zeminy, obsypáva sa 5 cm pod horný okraj poklopu, osádza sa do zeleného pásma.


V prípade osadenia blízkosti prejazdu vozidiel treba nádrž obetónovať - hrúbka 10 cm po celom obvode a strop zabezpečiť železobetónovou rozkladacou doskou, aby nedošlo k jej zdeformovaniu.


V pripade opatrenia len železobetónovou stropnou rozkladaciou doskou ju treba spraviť minimalne o 70 cm väčšiu aby sa pri prejazde vozidiel tlak rozložil na spevnenú zeminu a nezatažoval strop nádrže. Ak zemina po obvode plastovej nadrže nie je spevnená musíme ju po obvode opatriť piliermi pre zníženie tlaku na strop nádrže.


Poklop plastovej nádrže je vybavený bočným madlom, je pochôdzny ale neprejazdný. V prípade prejazdu vozidiel treba po obbetónovaní šachtu zabezpečiť liatinovým poklopom.
Osadenie plastovej nádrže s výskytom spodnej vody


Pred osadením nádrže sa do vonkajších výstuh cez pripravené otvory natiahnu železné prúty hrúbky 4 - 6 mm slúžiace ako armatúra.


Po osadení a prepojení potrubia sa nádrž postupne napĺňa vodou (vždy väčší stĺpec vody ako betónu) obbetónujeme ju hrúbkou 10 cm po celom obvode.

Obetónovanie plastovej nádrže prevádzame postupne, maximálne 40 - 50 cm výšky pri hrúbke 10 cm betónu po zaschnutí môžeme pokračovať s ďalšou vrstvou a tak pokračujeme až do výšky vztlaku podzemnej vody.


Pri zlom zabezpečení alebo nárazovom zabetónovaní môže dôjsť k zdeformovaniu alebo prípadnému prasknutiu obalu nádrže. Betónovanie prevédzame ručne.Osadenie samonosnej plastovej nádrže

Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na nás.

+421 907 175 038 •

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT