Akcia

Osadenie plastovej nádrže na obetónovanie

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Plastové nádrže > Osadenie plastovej nádrže na obetónovanie

Osadenie plastovej nádrže na obetónovaniePlastová nádrž sa osadí do výkopu na podkladovú železobetónovú dosku zbavenú nečistôt / podkladová doska s presahom 100 mm na každej strane rozmer sa určí podľa rozmerov dna nádrže/.

Pred osadením nádrže sa do vonkajších výstuh cez pripravené otvory natiahnu železné prúty hrúbky 4 - 6 mm slúžiace ako armatúra.


Po osadení a prepojení potrubia sa nádrž postupne napĺňa vodou (vždy väčší stĺpec vody ako betónu) obbetónujeme ju hrúbkou 10 cm po celom obvode.


Obetónovanie nádrže prevádzame postupne, maximálne 40 - 50 cm výšky pri hrúbke 10 cm betónu po zaschnutí môžeme pokračovať s ďalšou vrstvou a tak pokračujeme až po strop nádeže.


Strop plastovej nádrže sa z vnútornej strany zabezpečí podperami a urobí sa železobetónová rozkladacia doska min. 10 cm hrúbky, zasypávame zeminou 5 cm pod horný okraj poklopu.


Pri zlom zabezpečení alebo nárazovom zabetónovaní môže dôjsť k zdeformovaniu alebo prípadnému prasknutiu obalu nádrže. Betónovanie prevádzame ručne.Osadenie plastovej nádrže na obetónovanie

Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na nás.

+421 907 175 038 •

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT