Plastové nádrže hranaté na obetónovanie

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Plastové nádrže > Plastové nádrže hranaté na obetónovanie

Plastové nádrže hranaté na obetónovanie

Typ: HN-N


Plastové nádrže hranaté na obetónovanie

Plastové nesamonosné polypropylénové nádrže sú určené na skladovanie rôznych druhov kvapalín, chemických látok, granulátov, sypkých a kvapalných materiálov, dalej sú používané ako zásobniky na užitkovú vodu, septiky, žumpy, prečerpavacie šachty. Nádrže nie je možné použiť pre skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín obsahújucich oxidačné činidla. Vyrábajú sa spájaním polypropylénových dosiek hrúbky 8 -10 mm . Plášť je vybavený zvislými výstuhami so vzdialenosťou každých 400 - 500 mm po celom obvode nádrže. Výstuhy sú opatrené otvormi s priemerom 20 mm na prevlečenie ocelových prútov a ukotvenie armatúry. Dno a vystužený strop plastovej nádrže je hrúbky 15 mm. Vstupný prielez s výškou 400 mm a priemerom 630 mm je vyrobený z PP plastu hrúbky 6 mm s vystuženým pochôdznym poklopom hrúbky 8 mm.


Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905

Dokumentácia k hranatým plastovým nádržiam:
Manipulačný poriadok, Záručný list, Protokol o skúške vodotesnosti.

Cenník

TYP OBJEM [m3] ROZMER
šírka x dĺžka
(A x B) [mm]
VÝŠKA NÁDRŽE (C) [mm] VÝŠKA NADSTAVCA (D) [mm] CELKOVÁ VÝŠKA
(E) [mm]
VÁHA [Kg] STĹPOVÁ VÝSTUHA STROPU [ks] POČET LEMOV [ks] CENA bez DPH [Eur] CENA s DPH [Eur]
HN-N 3 3 1000 x 2000 1500 400 1900 120 0 10 530 636
HN-N 4,5 4,5 1500 x 2000 1500 400 1900 170 0 10 770 924
HN-N 6,7 6,7 1500 x 3000 1500 400 1900 200 1 14 1 050 1 260
HN-N 9 9 1500 x 4000 1500 400 1900 265 2 18 1 300 1 560
HN-N 12 12 2000 x 4000 1500 400 1900 289 2 20 1 470 1 764
HN-N 16 16 2000 x 4000 2000 400 2400 360 2 20 1 760 2 112

Hranatá plastová nádrž na obetónovanie
Hranatá plastová nádrž na obetónovanie

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT