Akcia

Čistička odpadových vôd 5K - domová

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - Cenník > Čističky odpadových vôd > Čistička odpadových vôd 5K - domová

Čistička odpadových vôd 5K
Domová



Čistička odpadových vôd 5K - domová



Parametre - Čistička odpadových vôd 5K - domová

osôb 5 - 7 cena 1 100 € bez DPH
1 320 € s DPH
Cena nezahŕňa:
- plastovú krabicu na dúchadlo
- nosič biomasy



Osadenie čističky odpadových vôd do terénu


Čistička odpadových vôd sa osadí do výkopu na podkladovú železobetónovú dosku hrubky 10 až15 mm zbavenú nečistôt (podkladová doska s presahom 100 mm na každej strane rozmer sa určí podľa rozmerov dna nádrže).

Po osadení a pripojení potrubia sa čistička odpadových vôd postupne napĺňa vodou a obsypáva po obvode triedenou zeminou (vždy väčší stĺpec vody ako zeminy), ktorá po zhutnení slúži ako izolácia (nie pieskom), obsypáva sa 5 cm pod horný okraj poklopu, osádza sa do zeleného pásma.

Čistička odpadových vôd do terénu




Osadenie čističky odpadových vôd s výskytom spodnej vody


Po osadení a prepojení potrubia sa ČOV postupne napĺňa vodou (vždy väčší stĺpec vody ako betónu) obbetónujeme ju hrúbkou 10 cm po celom obvode.

Obetónovanie nádrže prevádzame postupne maximálne 40 - 50 cm výšky pri hrúbke 10 cm betónu po zaschnutí môžeme pokračovať s ďalšou vrstvou a tak pokračujeme až do výšky vztlaku podzemnej vody.

Pri zlom zabezpečení alebo nárazovom zabetónovaní môže dôjsť k zdeformovaniu alebo prípadnému prasknutiu obalu čističky odpadových vôd. Betónovanie prevédzame ručne.

Čistička odpadových vôd s výskytom spodnej vody


Zaujala vás čistička odpadových vôd 5K? Obráťte sa na nás.

+421 907 175 038 •

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT