Akcia

Čističky odpadových vôd

Aktuálna stránka:       Úvod > Katalóg - cenník > Čističky odpadových vôd

Čističky odpadových vôd

AS-VARIOcomp


Čistiareň odpadových vôd (ČOV) AS – VARIOcomp slúži k aktivačnému aerobnému čisteniu odpadových vôd z rodinných domov, rekreačných zariadení, hotelov a objektov, ktoré nie je možné alebo výhodné pre ich polohu pripojiť na kanalizačný systém. ČOV slúži k čisteniu pre 3 – 25 ekvivalentných obyvateľov (EO) pre jej nadstaviteľné odčerpavanie hladiny je vhodná pre odtok do potokov a trativody. Vyrábajú sa spájaním polypropylénových dosiek hrúbky 8 -10 mm. Plášť je vybavený zvislými výstuhami po obvode nádrže. Konštrukcia nádrže ČOV je navrhnutá tak, aby nádrž bez dalších stavebných alebo statických opatrení, odolala tlaku zeminy po jej zasypaní.


Konštrukcia:
ČOV tvorí celoplastová nádrž rozdelená priečkami na jednotlivé technologické priestory. V nádrži je umiestnený prevzdušnovací systém. Skladá sa z rozvodov vzduchu prevzdušnovacích elementov a mamutkového čerpadla (mamutka). Nádrž je zakrytá polypropylenovým poklopom.


Stabilita procesu:
Nič neškodí diologickým procesom tak ako výkyvy v zložení privádzanej vody, hlavne rôzne hodnoty Ph a vysoký obsah čistiacich a dezinfenkčných prostriedkov. Preto bola pre ČOV AS -VARIOcomp navrhnutá konštrukcia s veľkým usadzovacím priestorom, ktorý zabezpečí, aby privádzaná voda do biologickéj časti bola čo najviac zhomogelizovaná. Stabilitu procesu je možné ďalej zvýšiť umiestnením nosiča biomasy, ktorý bráni vyplávaniu mikroorganizmom pri preťažení ČOV alebo pri rozpade vločiek , napr. v dobe nízkeho zataženia znečistením.


Jednoduchosť a variabilita ČOV AS – VARIOcomp
1) Čistička odpadových vôd je konštruovaná tak, aby boli všetky aparáty dobre prístupné a vyjímateľné z ČOV i bez jej vyprázdnenia.
2) Taktiež odber vzoriek je dobre navrhnutý s ohľadom na umiestnenie odberného miesta a na konci odtokovej rúry.
3) Základné funkcie ovládania sú nadstavené už vo výrobe a ČOV AS-VARIOcomp okrem zapojenia dúchadla do zásuvky nevyžaduje žiadne elektroinštalačné práce. Preto nechávame na zákaznikovi, či si ČOV sprevádzkuje sám podľa dodaného návodu na obsluhu alebo sa obráti na nás.
4) Dúchadlo doporúčame z hľadiska jeho životnosti umiestniť v budove alebo v šachte mimo ČOV.
5) Vzhľadom k rozmerom a hmotnosti typu 5K a 10K sa dajú prevážať naležato aj na prívesnom vozíku za osobným autom.
6) ČOV AS-VARIOcomp patrí medzi prietočné čistiarne odpadových vôd. Jej výhodou je znižovanie hladiny vyčistenej vody mamutkovým čerpadlom do odtokoveho žľabu počas celého chodu ČOV čo je výhodou pre odtok do potoka a trativody.
7) nadstavenie odčerpávania približne 1l / min.
- ak nieje žiadny prítok vody hladina sa v ČOV zníži prib. 20 cm pod odtokoví žľab (200 – 250 litrov) po klesnutí hladiny na danú úroveň sa mamutkové čerpadlo samočinne odstaví , ČOV naďalej pracuje bez problémov. týmtoznižovaním hladiny sa zabraňuje aby nárazovo pritekaná voda do ČOV nenarušila jej funkčnosť a nedochádzalo k vyplavovaniu kalu a tým k odumieraniu bakterií.
- akonáhle je prítok vody do čističky odpadových vôd, hladina sa začne zvyšovat a začne pracovať aj mamutkové čerpadlo, pri maximálnej hladine voda pretekať cez odtokový žlab.
8) pri otočeni kolienka mamutkoveho čerpadla nahor v odtokovom žľabe dosiahneme zvýšenie hladiny, toto používame pri slabom zaťažení ČOV alebo pri jej nepouživani napr. odchode na dovolenku.


Funkia ČOV AS-VARIOcomp
Odpadová voda nateká do usadzovacieho kalového priestoru (A) nátokovej časti čističky odpadových vôd, kde je zbavená mechnických plavajúcich a usaditelných látok, ktoré sú ďalej podrobené anaerobnému razkladu (hydrolýza). Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky prečistená voda do aktivačného priestoru (B). Aktivačný priestor slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jednobublinným prevzdušňovacím systémom (prip. nosičom biomasy) do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dúchadla (C). Výhodou riešenia je akumulačný priestor (D) v celom priestore ČOV, ktorý je určený k akumulácii odpadovej vody a k zabezpečeniu rovnomerného odtoku z ČOV. Aktivovaná zmes z aktivácie nateká do vertikálneho dosadzovacieho priestoru (E), kde pri dne prebieha hydraulický odťah kalu do kalového priestoru. Vyčistená voda je potom odťahovaná mamutkou (F) do odtokového žľabu. Prebytočný aerobne stabilizovaný kal je odťahovaný mamutkou do usadzovacieho a kalového priestoru (A).


Typ Osôb Q BSK5 Rozmery ČOV V Vv Vo Hmotnosť Príkon DN
(EO) (m3 / deň) (kg / deň) (priemer / max.rozmer) výška vtok odtok (Kg) W
5K 3 - 7 0,75 0,3 1200 / 1500 2020 1350 1270 180 60 125
10K 8 - 12 1,5 0,6 1500 / 1800 2020 1350 1270 280 60 125
15K 13 - 17 2,25 0,9 1670 / 2000 2800 2100 2020 450 80 125
20K 18 - 25 3 1,2 1910 / 2200 2800 2100 2020 700 100 125
Čistička odpadových vôd - Technologická schéma

A – Usadzovací a kalový priestor B – Aktivácia
C – Nosič biomasy D - Akumulačný priestor
E - Dosadzovací priestor F - Mamutkové čerpadlo
G – Prívod vzuchu H – Jemný prevzdušňovací systém
I - Hrubý prevzdušňovací systém

© 2011 - 2019 Ivan Repkovský RENAVI. Všetky práva vyhradené.
PSD do HTML a SEO zabezpečila: reklamná agentúra MartinSOFT